От няколко дни тече ремонтът на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград. Дейностите обхващат съблекалните, тоалетните и помощните помещения. По план не се предвижда ремонт на спортната част на сградата. Ще бъдат изградeни изцяло нова водопроводна и нова електрическа инсталация, окачени тавани и фаянсови облицовки. Ще бъде закупен нов газов конвектор 35 kW за самия салон. 


На проведената от Община Ботевград обществена поръчка се явиха двама кандидати. На първо място бе класирана „КА ВА строй“ ЕООД. Ценовото предложение на ботевградската фирма бе 81 858,91 лв. без ДДС.


Ремонтът се финансира по „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“ на Министерството на образованието и науката.