Община Ботевград има намерение да участва в създаване на Софийски туристически район, става ясно от докладна, внесена за разглеждане в Общинския съвет. 


През последните няколко години беше изготвена и широко обсъждана на национално ниво Концепция за туристическо райониране на България. Съвсем скоро тя беше утвърдена със заповед на министъра на туризма - Николина Ангелкова. В подписания документ е уточнен броят, наименованието и териториалния обхват на всички туристически райони в България. Те ще бъдат ръководени от Организация за управление на туристически райони, която предстои да се създаде. Седалището на бъдещата организация ще бъде в София. 


Към момента има създадени седем такива района, а другите два са в процедура. Един от деветте района на туристическата карта на България е Софийски туристически район. Освен Община Ботевград, в него са включени още 22 общини: Бобов дол, Божурище, Брезник, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Земен, Ихтиман, Ковачевци, Костинброд, Кюстендил, Невестино, Перник, Правец, Радомир, Своге, Сливница, Столична община, Трекляно и Трън.


На предстоящата редовна сесия на ОбС, която ще се състои на 28 март, общинското ръководство ще поиска съгласие от съветниците Община Ботевград да участва в учредителния комитет за създаване на организацията за управление на Софийски туристически район, а за неин представител да упълномощи зам.-кмета Борис Борисов.