Колективът на катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ - София, база Ботевград кани учениците от гимназиите в Ботевград , както и НПГ по КТС – Правец,  да вземат участие в петото ученическо състезание „Забавните технологии 2019“. Надпреварата ще се проведе на 26 март  2019 г. от 14 часа  в сградата на Колежа по енергетика и електроника към ТУ - София: Ботевград, бул. „България“ №17.


Учениците ще се състезават в три категории: WEB дизайн, Електроника и Програмиране. 


Грамотите за участие и награждаване на най-добре представили се ученици ще се връчват в зала „Орханиец“ на историческия музей Ботевград от 17:30 ч.


Състезанието се провежда в съответствие със „Стратегията за развитие на образованието в община Ботевград за периода 2018 – 2023 г.“ (план за действие за 2019 г.) по мярка „Развитие на умения за успех у децата, учениците и студентите в община Ботевград“. 


Община Ботевград ще награди най-добре представили се участници.