Общината  има готовност да закупи нови съоръжения за четири детски площадки. Две от тях  - северно от ул. „Зелинград”  и пред блок 13 в ЖК „Саранск”, са в процес на изграждане, а на другите две -  при блокове 44 и 61 в ЖК „Васил Левски”, предстои да започне. 


За закупуването на съоръженията ще са необходими до 75 000 лева., които общината има възможност да осигури от собствени приходи. За целта в Общинския съвет е внесена докладна, с която се иска съгласието на съветниците за отпускане на средствата. Предложението ще бъде разгледано на извънредното заседание, насрочено за днес от 17 часа.