Отчет за дейността на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ през 2018 година е внесен за разглеждане в ОбС - Ботевград.


Депото е в експлоатация от 3 януари 2013 г. То осигурява ежедневен достъп за сметоизвозващите автомобили, включително събота, неделя, официални и национални празници, се посочва в отчета на общинското предприятие. 


Общо разходите за дейността на депото през отчетния период са в размер на 276 578 лева. От приложената справка е видно, че основните разходи са за работни заплати, горива и външни услуги. Приходите се формират от фактурираните и заплатени от общините месечни количества отпадъци. Цената на едни тон отпадък в момента е 16,00 лв., приета е с решение на ОбС. 


През миналата година в регионалното депо са депонирани общо 17 251 130 кг отпадъци:  11 260 760 кг от Ботевград, в това число 4 037 660 кг от селата в общината, 2 480 000 кг  от Община Правец и 3 510 370 кг от Община Етрополе. 


За сравнение - през 2017 г. депонираните отпадъци общо са били 16 329 190 кг.


В регионалното депо работят 10 човека, 4 от които са охрана.