Предстои да бъде учредено сдружение с нестопанска цел, което ще отговаря за изграждане и експлоатация  на регионалното депо за отпадъци на територията на нашата община. Целта е организацията с нестопанска цел да финализира извършеното до този момент по определяне мястото на депото, проучвания във връзка с опазване на околната среда и влиянието върху човека,  както и възможността за ползване на субсидии от държавата и фондовете на Европейския съюз.

Представители в сдружението “Изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци” ще бъдат кметовете на общините Ботевград, Правец и Етрополе.