Общината ще поиска съгласието на местния парламент да отдаде под наем за срок от пет години имотът с административната сграда на „ВиК Бебреш” ЕООД. Отдаването ще стане чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, се посочва в докладната, която е внесена в дневния ред на предстоящото редовно заседание.  


Със свое решение от 28 март местният парламент прекрати правото на „ВиК Бебреш” ЕООД за стопанисване и управление върху поземлен имот  /бившата административна сграда на дружеството/ намиращ се на ул. „Цар Иван Шишман” в Ботевград.  Със същото решение имотът и двете сгради в него са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, в раздела, в който са описани имотите, които общината има намерение да отдаде под наем.  


Определената начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 3 844.50 лева., без ДДС. Тя е формирана, както следва: административна сграда с разгърната застроена площ от 741 кв.м (по 4 лв./кв.м.)- 2 964 лв.; гараж с площ 18 кв.м. (по 2 лв./кв.м.) – 36 лв.; поземлен имот с площ от 563 лв. (по 1.50 лв./кв.м.) – 844.50 лв.