„ЗЕМЯТА - ЕДНО БЕЗЦЕННО СИНЬО КАМЪЧЕ.    ЗЕМЯТА, КАКВАТО И ДА Е    ТЯ КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧВА С НЕЯ, ТЯ Е    ЕДИНСТВЕНИЯ ДОМ , КОЙТО ИМАМЕ”


Х  Е  П  А  Н  И  Н  Г


22  А П Р И Л    2 0 1 9  Г О Д И Н А
НАЧАЛО: 10.30 ч.
- Масово празненство на открито в двора на ДГ”Еделвайс” гр.Етрополе
- Общо веселие с участието на деца, родители, учители,
По повод 22 април - Д е н я т   н а    З е м я т а
Включва:
1. Образователни игри, песни, танци, стихотворения
2. Еко-ревю
3. Игра-драматизация „Дядо и ряпа”
4. Състезателна игра”Бързи, точни, прецизни”
5. Връчване на наградите от конкурса за детска рисунка”Нашият общ дом- Земята”
6. Пускане на хвърчила с еко - послания
7. Засаждане на дърво от бъдещите първокласници


З А П О В Я Д А Й Т Е !
….. Нека чрез изкуството да открием красотата и разнообразието  на   заобикалящата ни природа……
….. Нека заедно да преживеем радостните мигове, обединени около идеята за по- чиста природа


От ръководството на ДГ ”Еделвайс”