Поетапно ще бъдат подменени леглата, матраците и гардеробите в детските заведения на територията на Община Ботевград, с изключение на ДГ „Иглика” в Ботевград и ДГ „Здравец” в Литаково, тъй като там оборудването и обзавеждането е ново. 


Първата детска градина, на която бяха доставени нови легла, матраци и гардероби, е  „Слънце" в Ботевград. Тя получи мебелите днес, съобщиха от ръководството на детското заведение. Детска градина "Слънце" е получила и дарение от фирма "Сенсата" - шест малки кухни /играчки/ и пет шкафа. 


Ръководството на детската градина и учителите благодарят на родителите, които помогнаха за изнасянето на старите мебели и внасянето на новите, както и на всички родители - за проявеното търпение и разбиране в този момент. 


В рамките на два-три месеца ще се извърши подмяната на леглата, матраците и гардеробите и в другите детски градини в Ботевград и селата. 


За новото обзавеждане са осигурени средства от общинския бюджет. Те възлизат на 200 000 лева. Ако тази сума не бъде изразходвана в пълния й размер, с остатъка от нея ще бъдат закупени тематични шкафове, маси и други мебели, съобразно нуждите на отделните детски градини.