Завършиха ремонтните дейности на дворните пространства на детските градини „Славейче“ и „Слънце“ в Ботевград. Изградени са нови алеи, зелени площи и детски площадки – по шест на брой с ударопоглъщащи настилки, детски съоръжения, лед осветление, шахти с хидранти за ръчно поливане и площадкова ВиК мрежа. В детска градина „Славейче“ е подменена и пожароизвестителната система. 


Строително-монтажните работи се извършиха в договорения срок от местната строителна фирма „Ка Ва строй“, спечелила обществените поръчки за изпълнение на двата обекта.


Средствата за обновяване на дворните пространства на детските градини „Славейче“ и „Слънце“ са осигурени от целевата субсидия за капиталови разходи на Община Ботевград. Те възлизат общо на 434 000 лева.