Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на средства от собствени приходи за извършване на неотложни ремонтни дейности в три общински сгради. Едната е на детска градина „Синчец” в Ботевград. Директорът на детското заведение Таня Цанова е уведомила общинската администрация за появили се течове по радиатори и тръби в помещенията, както и за недостатъчното отопление на сградата. Във връзка с това е сформирана комисия от общината и фирмата, поддържаща газовите уреди, която е извършила обстоен оглед в детското заведение. В резултат на изготвеното становище общинското ръководство предлага да бъдат отпуснати 10 500 лева за ремонт на отоплителната инсталация в детската градина.  


Второто предложение е за отпускане на 23 500 лева, необходими за основен ремонт на оградата и тротоарната настилка на детска ясла „Здравец”. 


От ремонт се нуждае и покривът на Исторически музей – Ботевград. Течовете от него са причина за нарушаване на фасадната мазилка. За да се избегнат по-големи щети, общинското ръководство предлага да бъдат опуснати до 16 200 лева за ремонт на покрива. 


Към всяка докладна има приложена количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи.


Предложенията за отпускане на средства ще бъдат подложени на гласуване на извънредната сесия на Общинския съвет, насрочена за утре – 15 май.