В Общинския съвет e постъпило предложение за включване на подлеза на площад „Форум” в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Обектът и двете складови помещения към него са с обща застроена площ от 466 квадратни метра и учредено право на строеж.
В докладната до местния парламент е посочено, че подлезът е в лошо физическо и експлоатационно състояние и ще бъде предложен за продажба.
Общината предлага в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти да бъдат включени още два имота в местността „Боговина” в Литаково и един в местността „Мухалница” /в землището на Ботевград/, представляващи земеделски земи, които също да бъдат обявени за продажба чрез организиране на публични търгове.
Докладните ще бъдат обсъдени и гласувани на редовното заседание на ОбС в четвъртък /25 октомври/.