Ученичката от 11 клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ивет Йотова стана носител на националната награда на името на Мими Праматарова – биолог, един от най-ярките природозащитници в България. 


Ивет попълни своята колекция от награди, завоювани в ученически литературни конкурси, с още една – за есе на тема „Топлинните острови – градове градини”.  


„Климатичните промени са факт за цялата планета. В нашите географски ширини последиците от тях се изразяват главно в природни бедствия, които променят природата, средата и живота на хиляди хора. Темата съдържа два взаимосвързани аспекта на климатичните промени.


Едната страна е необходимостта да се адаптираме към тези промени. Терминът „ефект на топлинните острови“ (heat islands effect) описва застроени територии, които са значително по-топли от близките им извънградски зони. Средната дневна годишна температура в град с население около 1 милион жители може да е с 1–3°C по-висока от тази на околността. А през нощта тази разлика достига до 12°C. Горещите острови причиняват на своите жители повишаване на потреблението на енергия за охлаждане и съответно по-високо ниво на въглеродните емисии, заболявания, свързани с горещините, повишаване нивата на замърсяванията на въздуха, недостиг на вода и др.


От друга страна, последните анализи на Междуправителствения екип за климатични промени доказва, че действията на населението на всички страни за намаляване на емисиите на парникови газове няма да е са достатъчни, за да се спасим от климатични катастрофи. Необходими са и действия, които да осигуряват поглъщане, усвояване на въглеродния диоксид. Известно е, че най-достъпният начин за това е осигуряването на повече зеленина – гори, паркове, озеленяване на сгради и т.н.


И така, връзката между тези два аспекта е повече зеленина в големите градове”, гласи пояснението към темата на конкурса. 


Творбата на Ивет Йотова е класирана на трето място в националния конкурс за природозащита „Мими Праматарова”, който се организира за 13-а поредна година от Националния доверителен екофонд в партньорство с фондация „Екологичен форум плюс” и национален парк „Рила”. Конкурсът беше насочен към ученици от средните училища в страната, родени през периода 1януари 2001 – 31 декември 2003 год. 


Награждаването на победителите се проведе вчера – 3 юни, в Министерството на околната среда и водите. Нашата млада съгражданка присъства на церемонията. Тя получи грамота, книги и еднократна стипендия в размер на 200 лева.