Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист  „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция  „Сигурност и обществен ред”


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии”:


1. Образование - средно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква


3. Свидетелство за МПС, категория „В“


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград


2. Автобиография


3. Копие от документ за завършено образование


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Копие от свидетелство за МПС


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  07.06.2019 г. до 21.06.2019 г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115