Покривът на църквата „Свето Възнесение Господне” в Ботевград  се нуждае от спешен ремонт. Във връзка с това архиерейският наместник отец Борис се е обърнал с писмена молба към общината за осигуряване на финансова помощ. Той съобщава, че след провините дъждове са паднали части от мазилката на тавана и от стенописите, което води до опасности за посетителите на храма.  


„Кандидатствахме по програма на Министерството на културата за средства, но проектът не беше одобрен”, посочва още отец Борис. 


От своя страна общинското ръководство е внесло предложение в Общинския съвет за отпускане на  сума в размер до 34 000 лева за ремонт на покрива на сградата. Докладната записка е съпроводена с индикативна количествена сметка с дейностите, които трябва да бъдат извършени.