Въпреки неблагоприятните атмосферни условия в последните месеци, строително-монтажните работи по реконструкцията и благоустрояването на градския парк в Ботевград, Етап 2 - централна площадна част, се изпълняват по график, увери зам.-кметът на Община Ботевград – Цветелин Цветков.


Както вече сме Ви информирали, ремонтът започна в края на месец януари. Изпълнител на обекта е дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Огоста 2017“ - Мездра. 


„Идеята на фирмата-изпълнител е до края на този месец да бъде подготвено и пуснато в експлоатация пространството около мемориала в градския парк. В момента там текат довършителни строителни работи. Финални дейности извършват и фирмите по озеленяването“ – обясни Цветков.


Ремонтни дейности обхващат възстановяване и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти. Също така, изгражда се подземна и надземна инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане. Територията, предмет на настоящата реконструкция и благоустрояване, обхваща парково пространство с площ от 65 000 кв.м.


За реализиране на втория етап от проекта за реконструкция на градския парк Община Ботевград осигури 539 630,70 лева /без ДДС/ от собствени приходи. Срокът за неговото изпълнение е до края на месец септември.