Дългоочакваната от деца и младежи на Ботевград скейт зона вече е напълно оборудвана и от 22 юли официално може да се използва.  Реализирана е изцяло със средства на общината. На площадката, чиито размери са приблизително 650 квадратни метра, са монтирани общо 13 съоръжения за скейтборд.


Табели указват какви правила трябва да се спазват на площадката. Каските са задължителни за децата до 16 години. Скейт зоната не е подходяща за деца под 6 години. Децата на възраст от 6 до 10 години задължително трябва да са придружени от родител или настойник. Забранено е да се пуши и употребява алкохол, забранено е да се оставят храна и напитки.


Скейт зоната не може да се полза във времето от 14 до 16 часа, както и след 22 часа.


Общината има намерение да назначи денонощна охрана в градския парк, съобщи кметът Иван Гавалюгов.