Оказва се, че проблемът с учителските кадри не подминава дори големите учебни заведения с ежегоден наплив на деца за първи клас,  каквото е ОУ „Н. Й. Вапцаров” в Ботевград.  


Училището се нуждае от немалък брой учители, с които да обезпечи учебния процес през новата учебна 2019 – 2020 година. От обявите, публикувани вчера на официалната страница на Регионалното управление на образованието – София регион в интернет, става ясно, че овакантените работни места за учители  в ОУ „Н.Й. Вапцаров” са общо 12: по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - целодневна организация на учебните дейности – 2; в начален етап на основното образование - целодневна организация на учебните дейности – 7; по физическо възпитание и спорт – 2; по английски език в прогимназиален етап – 1.


В същото учебно заведение има още две свободни работни места – за работник поддръжка и за огняр.


Двама учители се търсят и за ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – село Скравена – по математика в прогимназиален етап и по английски език. Документи ще се приемат от 3 септември 2019 год. до съответно 9 и 10 същия месец.   


Желаещите да работят в ОУ "Н. Й. Вапцаров" могат да кандидастват за обявените позиции в периода 19 - 30 август 2019 год.