Повечето от свободните работните места на територията на Община Ботевград, обявени на страницата на Дирекция „Бюро по труда”, са за учители. Според информацията, която се актуализира ежедневно, чрез местната структура на Агенцията по заетостта, се търсят общо 14 педагогически кадри в различните етапи на образование. В обявлението не се посочват имената на учебните заведения, които предлагат работа на учители. Кандидатите, проявяващи интерес към обявените позиции, могат да получат повече информация в Бюрото по труда. 


Преди няколко дни националните медии, позовавайки се на данни от Агенцията по заетостта, обявиха, че към началото на август свободните работни места за учители в цялата страна наброяват 1 379. Също по данни на Агенцията, оповестени на страницата, през юли 2015 година свободните места в сферата на образованието са били 853.