Тази новина получихме по електронната поща. Авторката на книжката живее в с. Брусен, поради което сметнахме за необходимо да го качим на вниманието на нашите читатели.


Стихосбирката е в силно намален тираж (50 бр.), поради изчерпване на ресурса, предвиден за издателска дейност.
Подготвили сме за издаване и книжка номер 4 от поредицата "Разкази в рисунки".


Темата на комикса е "Легендата за Зольовец" по мотиви от книгата на Николай Коев-Кофето "Кинжал зад иконостаса", като ви уверявам, че е превъзходен, и като текст, и като рисунки.
Автор на рисунките е Христо Нинов.


Надявам се, че ще се намерят добри хора, които ще дарят средства за издаването му!


С почит: Борил Караканов – Сдружение „За Етрополе”