От понеделник - 22 юли, започва реконструкция на дворното пространство и ремонт на кухненския блок във филиал „Детелина“ към детска градина „Иглика“ в Ботевград. За изпълнител на ремонтните дейности е избрана местната фирма „Кава строй“, която е изпълнявала и други обекти на територията на общината. Впечатленията от нейната работа са, че тя е качествена и приключва в определения срок. 


Средствата за реконструкция на дворното пространство и ремонт на кухненския блок на филиал „Детелина“ са осигурени от Община Ботевград по проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика. Стойността на проекта е 390 000 лева. Съфинансирането от страна на общината е в размер на 280 000 лева от общата сума. 


Филиал „Детелина” бе ремонтиран по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната структура на Ботевград”, финансиран от ОП „Региони в растеж”. Програмата не финансира вътрешни ремонтни дейности. За извършването им общината отпусна до 25 000 лева от собствени средства. 


В дневния ред на редовното заседание на ОбС, насрочено за 25 юли е внесена докладна за отпускане на още до 25 000 лева за вътрешно оборудване и обзавеждане. 


Капацитетът на филиала е четири групи, но първо ще бъдат сформирани една яслена и една първа група.


Филиал „Детелина“ ще отвори врати за малчуганите в началото на септември.