В момента детската ясла „Детелина“ е филиал на детската градина „Иглика“. Кметът на общината Иван Гавалюгов е внесъл предложение в общинския съвет „Детелина“ да бъде филиал на другата детска ясла в града – „Здравец“. Предстои предложението да бъде гласувано на редовното заседание на общинския съвет, което ще се състои на 29 юли.


В детска ясла „Детелина“, която се намира на ул. „Цар Самуил“, има четири яслени групи, в които се отглеждат деца на възраст от 10 месеца до 3 години.