Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 44 200 лева (с ДДС) за оборудване на кухнята в сградата на филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ в Ботевград -  докладна записка с това предложение е внесена за разглеждане в Общинския съвет.


В мотивите си кметът Иван Гавалюгов посочва, че вече е време кухнята в сградата на филиал „Детелина“ да бъде пусната в експлоатация. Това води до необходимостта от закупуване на ново кухненско оборудване, както и от реконструкция на електрическата и вентилационната система, която е необходима, тъй като се налага да се добавят допълнителни печки и фурни от предварително предвидените при извършване на ремонта през 2019 г.


Докладната ще бъде подложена на гласуване на редовната сесия на ОбС, насрочена за 17 часа на 27 май.