От началото на тази седмица започна монтирането на игровите съоръжения на четири нови детски площадки в Ботевград. Поставянето на детското оборудване започна от площадката през блок 13 в квартал „Саранск“. Следващата седмица предстои монтирането на съоръженията на предвиденото място при блок 61 в ж.к. „Васил Левски“, до фирма „Микра“. След това ще бъдат оборудвани и другите два къта за деца - северно от ул. „Зелинград” в ж.к. „Саранск” и до блок 44 в ж.к. „Васил Левски“.


До няколко дни предстои поставянето и на ударопоглъщаща настилка, след което ОП БКС ще монтира предпазна ограда. И четирите нови детски площадки ще бъдат оборудвани с осветителни тела.


Съоръженията се доставят и монтират от фирма „Козирог“. Както вече писахме, средствата за закупуването им бяха гласувани от Общински съвет – Ботевград. Предложението беше разгледано на извънредно заседание, което се състоя на 9 април.