Всички съоръжения, предназначени за двете детски площадки, от които едната е въжена, в градския парк ще бъдат монтирани до края на месец декември. Такива са намеренията на фирмата-изпълнител на проекта – „Нова Градска Среда“ ЕООД. Съоръженията са производство на френския концерн PROLUDIC SA.


До този момент, на едната детска площадка е монтирано комбинирано съоръжение с две пързалки, предстои да бъде окомплектована и комбинираната люлка. Тя ще бъде завършена напълно след поставянето на саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка. Това ще стане през следващата година, когато атмосферните условия позволяват. 


На другата площадка вече е сглобена „Въжената градина“, изградени са и пилоните на „Въжения тролей“.  


Финансовите средства за доставката и монтажа на игровите съоръжения са на стойност малко над 100 000 лв.