Да бъдат отпуснати до 131 000 с ДДС от собствени приходи на Община Ботевград за закупуване, доставка и монтаж на съоръжения и ударопоглъщаща настилка за четири детски площадки в града. Докладна записка с това предложение е внесена за разглеждане в Общински съвет Ботевград от ръководството на Общината.


И четирите площадки са нови. Две от тях са разположени в междублоково пространство в кв. 57, което все още е в ремонт – до бул. „Цар Освободител“, аптека „Здраве“.


Нова детска площадка ще се изгради и на ул. „Севаст Огнян“ №6. В администрацията е постъпило заявление и подписка за подкрепа от живущите в блока с молба за изграждане на детски кът в тревните площи пред сградата.


Четвъртата детска площадка е част от обновяването на бул. „3-ти март“ и изграждането на велоалея. Съоръженията ще бъдат разположени в триъгълното пространство до ул. „Букорска“.


Докладната записка е включена в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което ще се състои на 30 март.