На редовното си заседание, което се проведе вчера – 25 юли, Общински съвет Ботевград разгледа докладна записка за отпускане на финансови средства за закупуване на поставяем обект - съблекалня (тип „контейнер“) за футболния отбор на Скравена. Вносител на предложението бе ръководството на Община Ботевград.


Предвижда се съоръжението да бъде поставено на селския стадион. Контейнерът ще бъде изработен от панели, тип „сандвич“. Той е разделен на три помещения - две съблекални за отборите и една за съдии и делегати. Оборудван е и със санитарни възли.


В хода на разискването на докладната кметът Иван Гавалюгов разясни на присъстващите съветници, че общината е прибягнала до вариант закупуване на такова съоръжение след направен подробен оглед и оценка на състоенето на съществуващите в момента съблекални на стадиона.


Според зам.-кмета Цветелин Цветков сградата е в изключително лошо състояние и ремонтът й ще бъде прекалено скъп. Той бе категоричен, че по-евтин вариант е закупуване на готова конфигурация - контейнер. Също така стана ясно, че и разположението на старата съблекалня не отговаря на новите стандарти и изисквания на отборите и БФС.


Общинският съвет не прие първоначално предложената от общинското ръководство сума в размер на до 45 000 лв. с ДДС. С 19 гласа „за“, 0 против и 0 въздържал се, съветниците одобриха постъпилото предложение за увеличаване на парите до 60 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на Общината. „Тъкмо ще отделим пари и за ограда на стадиона. Общината ще закупи материалите, а поставянето нека бъде грижа на спортния клуб на Скравена“, каза кметът Гавалюгов.