Почти към края е изграждането на новия мини парк в старата част на ЖК „Васил Левски“. Проектът се изпълнява от фирма „Люник“ – Драгоман. Изградени са пешеходни алеи, обособени са зелени площи, в част от които е посадена подходяща растителност, а други са затревени. Жив плет от различни видове храсти ще отделя и обезопасява парка от уличките покрай него. Монтирано е парковото осветление, което прави мястото изключително приятно за вечерни разходки. Преди изпълнението на тези дейности, бе извършена подмяна на подземните комуникации. В парка ще има стрийт фитнес и детска площадка. 


Проектът за благоустрояването и озеленяването на вътрешнокварталните  пространство в УПИ I – за жилищно строителство в кв. 167 и 167а – ЖК „Васил Левски“ – стара част, обхваща площ от общо 10 495 кв. м. Стойността му е 310 715 лева. Средствата са осигурени от бюджета на общината.  


След приключване на работата по изграждане на мини парка ще започне поетапно облагородяване на останалата част от Стария изток, за което има изготвен проект.