Кметът на общината Иван Гавалюгов подписа договор за финансиране с Фонд „Социална закрила“ на стойност 24 хиляди лева. Проектът се нарича „Прозорец към света“ и е предназначен за посещаващите Дневния център за деца и младежи с увреждания.


По проекта е предвидено те да имат занимания по кулинарна терапия, арт терапия и конна езда. Договорът за езда е с конната база „Здравец“ в Скравена. И досега децата са водени в базата, но инцидентно, а специалистите и родителите отчитат много добър ефект от заниманията върху децата.