Кметът Георги Георгиев и председателят на ОбС Йорданка Лалчева направиха първи копки за полагане основите на два центъра от семеен тип – единият в ЖК „Васил Левски” /зад ОУ „Св.Св.Кирил и Методий/ , а другият – на ул. „Преслав” /в градинката до бившия завод „Чавдар”/. В церемонията по полагане на първи копки се включиха и управителите на фирмите „Барези 1” и „Европа”, спечелили обществените поръчки за построяването на обектите.
Центровете ще бъдат изградени по проект „Ние сме част от вас” на програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”. Бенефициент по проекта е община Ботевград. Той е със срок на реализация 24 месеца. По него общината е осигурила безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 505 005, 60 лв. за изграждане на двата центъра, които ще бъдат съобразени с всички изисквания по отношение на техническа, здравна, социална и транспортна инфраструктура. Те ще гарантират правото на деца, лишени от родителска грижа, на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.
Организирането на живота и услугите в центровете ще бъде насочено към създаване на условия и нагласи на децата за равноправното им участие в живота на местната общност.
Проектът „Ние сме част от вас” ще обхване 28 деца, разпределени в двата центъра. За тях ще се грижат 25 специалисти.
Планираните дейности по проекта са: провеждане на мерки за публичност и информираност, изграждане на центровете и прилежащото им дворно пространство; доставка на оборудване и обзавеждане на центровете за настаняване от семеен тип и други.
В националната карта са включени 62 общини на територията на всички области, в които ще се създават различни алтернативни форми – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. Те са част от политиката на държавата за деинституализация на децата в риск.