От 19.08.2019 г. в м. Грамаде в землището на с. Скравена, общ. Ботевград, започват спасителни археологически разкопки във връзка с изграждане на новото трасе на пътен участък Мездра – Ботевград от високоскоростен път Е-79.


Проучването ще бъде осъществено от екип на Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките, под ръководството на доц. д-р Сергей Торбатов. Проучванията ще продължат 65 работни дни /без събота и неделя/. Наемането на работници става чрез граждански договори, които се сключват за срок от един месец. Заплащането се извършва два пъти месечно – в средата и в края на месеца. Чистият размер на ежедневното възнаграждение е 30.00 лева.


Работното време е от 6:30 до 12:30 часа с две почивки от по 15 минути. Необходимите инструменти и пособия се предоставят и сдават в началото и в края на работния ден. Осигурен е превоз от и до обекта. Точното време и мястото на тръгване ще бъдат уточнени допълнително. Желаещите могат да се запишат в Кметството в село Скравена или в Исторически музей – Ботевград до 15.08.2019 г. Със записалите се ще се проведе среща на 15.08.2019 г. в 11:00 часа пред Кметството в село Скравена.