В началото на април започна пороучаването на терен от около 7 дка в землището на Скравена, който попада в сервитута на скоростния път Ботевград-Мездра. Открити са 13  древни пещи за гасене на вар, от които само една досега е  проучена. 


Теренът е в подножието на античната крепост Креща. Разкопките се водят от археолога Деян Драгоев, негов  заместник  е Рени Петрова, директор на Историческия музей в Ботевград. На обекта са наети около 40 общи работници, главно безработни от Ботевград и околните села.


Преди две години те участваха и в разкопките в м. Грамаде.
Археологическият екип има срок до края на месец май да представи доклад за проучването на терена.