Продължава записването за работници на археологически разкопки в м. Грамаде, землището на с. Скравена, общ. Ботевград. Проучването ще се осъществи от екип на Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките, под ръководството на доцент д-р Сергей Торбатов, във връзка с изграждане на новото трасе на пътен участък Мездра – Ботевград от високоскоростен път Е-79.


Археологическите разкопки ще продължат 65 работни дни (без събота и неделя).


Наемането на работници става чрез граждански договори, които се сключват за срок от един календарен месец. Заплащането се извършва два пъти месечно – в средата и в края на месеца. Чистият размер на ежедневното възнаграждение е 30 лв.


Работното време е от 6:30 до 12:30 часа, с две почивки по 15 минути (от 8:30 до 8:45 ч. и от 10:30 до 10:45 ч.).


Необходимите инструменти и пособия се предоставят и сдават в началото и в края на всеки работен ден.


Желаещите могат да се запишат до 23-ти август в Исторически музей – Ботевград или на тел. номер 0885441222 – доц. Торбатов. Осигурен е превоз до и от обекта. Точното време и място на тръгването ще бъдат уточнени допълнително. Връщането се осъществява след края на работния ден.