През учебната 2019/2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – Литаково, ще се обучават и 11 пътуващи ученици и деца за подготвителни групи от селата Радотина, Рашково и Краево, в които няма училища и детски градини. Това е мотивът на временно изпълняващия длъжността директор - Десислава Първанова, да внесе докладна в ОбС - Ботевград, в която предлага учебното заведение да бъде включено в списъка на средищните училища. 


Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира всяка година по мотивирано предложение на кмета на общината и след решение на Общинския съвет.


Предложението ще бъде разгледано от общинските съветници на днешното извънредно заседание на ОбС, което ще се състои от 17 часа.