Консенсус по нито една позиция за състава на Общинската избирателна комисия не постигнаха парламентарно представените партии на провелите се днес консултации. Според решение № 600 – МИ на ЦИК, Общинската избирателна комисия за Ботевград трябва да се състои от 13 души: ГЕРБ - 4, Коалиция „БСП за България“ - 4, Обединени патриоти – 2 и по един от ДПС, Воля и Коалиция „Демократична България“.


Участие в консултациите взеха: Росица Милчева, като представител от ГЕРБ, Николина Цолова и д-р Веселка Златева от БСП, Руслан Коларов - ДПС, Светослава Терзиянова – Воля и Диана Димитрова от Коалиция „Демократична България“. 


Обединени патриоти пък бяха представени от д-р Пламен Китанов (Атака) и Венцислав Тоцев (НФСБ).


Консултациите се водиха от зам.кмета Румен Христов и Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград.


Според цитираното по-горе решение на ЦИК, ръководството на Общинската избирателна комисия /ОИК/ трябва да включва един председател, двама заместник-председатели и един секретар.


В началото на консултациите за председателското място бяха направени две предложения: от страна на партия ГЕРБ и от страна на Коалиция „БСП за България“.


Росица Милчева /ГЕРБ/ представи кандидатурата на адвокат Ирена Андреева от София. Д-р Веселка Златева /Коалиция „БСП за България“/ предложи адв. Христо Якимов от Ботевград, обосновавайки се, че той е бил два мандата общински съветник, бил е член на РИК, като в момента е юрист на Общински съвет - Ботевград.


Кандидатурите бяха подложени на гласуване. За Ирена Андреева със „ЗА“ гласува само представителят на ГЕРБ, докато другите представители на партии се „въздържаха“. Христо Якимов събра 4 гласа „ЗА“ и 2 „въздържал се“ – ГЕРБ и ДПС.


Росица Милчева не се съгласи с този резултат и заяви, че според нея това не е правилно, предвид съотношението на парламентарните сили в НС, и няма да подпише протокола от консултациите.


По предложение на секретаря на общината Стефка Граматикова бе обявена 10-минутна почивка, за да се даде възможност на участниците в консултациите да стигнат до разбирателство. Паузата обаче не доведе до промяна, което обезсмисли всички следващи гласувания за състава на Общинската избирателна комисия.


В този случай кметът на общината трябва да изпрати до ЦИК направените предложения за състав на съответната ОИК заедно с изискуемите документи, след което ЦИК ще определи поименния състав на ОИК – Ботевград.