Националната дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/и, Български червен кръст – Столична организация с партньор фирма „Мото Пфое“ отпускат стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2019 година и приети във Висши учебни заведения в страната.  


 Зрелостникът, който кандидатства по програмата трябва: 


1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да е приет във висше учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО)


2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2019 година да е: 


2.1 зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител), или;


2.2 да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;


2.3 да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.  


Останалите критерии и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента, публикуван в сайта http://steniskanabala.bg/ 


Документи за кандидатстване се подават в Столична организация на БЧК до 30.09.2019 г., с адрес: ПК 1407, София, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 3. За допълнителна информация – тел. 02/ 8122822.