Периодът за подаване на пълния набор от съпътстващи документи от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ на Плана за възстановяване и устойчивост е удължен до 19.05.2023 г. - включително, съобщиха от общинската администрация.


Крайният срок за внасяне на документи в общината изтече на 12 май – петък. До този момент това са направили 28 сдружения на собствениците.


За повече информация - ТУК