В изпълнение на разпоредбите на чл.140 Закона за публичните финанси, е насрочено публично обществено обсъждане на отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на Община Ботевград за 2018 година.


То ще се състои на 09.09.2019 година /понеделник/ от 17:00 часа в зала „Христо Ботев“, находяща се на партерен етаж в сградата на Община Ботевград.