В изпълнение на разпоредбите на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, е насрочено публично обществено обсъждане на отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на Община Ботевград за 2019 година.


То ще се състои на 14.09.2020 година /понеделник/ от 17:00 часа в зала „Ботевград“, находяща се в сградата на община Ботевград.


Материалите за публичното обсъждане са на разположение от 04.09.2020г. на официалната  интернет страницата на община Ботевград.


Обсъждането ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки  свързани с  пандемията от COVID 19.