В изпълнение на разпоредбите на чл.140 от Закона за публичните финанси, е насрочено публично обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на годишния бюджет на община Ботевград за 2017 година. То ще се състои на 21.09.2018 г. /петък/ от 16:00 ч. в зала 15, която се намира на първия етаж в сградата на община Ботевград.


/Материалите за публичното обсъждане са на разположение за запознаване на официалната страница на община Ботевград/