Техническото състояние на Републикански път III-3701 – Етрополе-Ямна-Черни Вит, който се намира на територията на Община Етрополе е изключително лошо и затруднява преминаването  на пътните превозни средства.
Пътят е част от Републиканска пътна мрежа и се поддържа от Агенция  Пътна инфраструктура, която няма възможност да извърши текущ ремонт. По тази причина, кметът на Община Етрополе Димитър Димитров нареди да се започне от 30.08.2019 год. частично насипване на дупките с фрезован асфалт.