Уважаеми съграждани,


Заповядайте на честването


на 90-годишния юбилей


на Иванка Гръбчева-Антонова.


5 септември, четвъртък, от 18:00 ч.


в Малкия салон на Читалището.


Получена по електронната поща