Общинска избирателна комисия – Ботевград проведе първото си заседание днес. Тя не се събра в пълен състав. Присъстваха десет членове, а отсъстващите бяха трима. 


ОИК ще провежда своите заседания в залата на втория етаж в общинската администрация. Работното време на Комисията ще съвпада с това на общината – от 8:30 до 12:30 часа, от 12:30 до 13:30 – технологична почивка, и от 13:30 до 17:30 часа.  


Определено е и мястото, на което ще бъдат оповестявани решенията на Комисията. За удобство на гражданите информационното табло ще бъде поставено на партерния етаж, а не както досега – до входната врата на залата, в която заседава ОИК. Предложението бе направено от секретаря на Община Ботевград Стефка Граматикова и срещна одобрение от страна на присъстващите членове на Комисията. 


Също така гражданите ще могат да следят решенията и на сайта на ОИК Ботевград - https://oik2307.cik.bg/mi2019  


Общинската избирателна комисия в Ботевград е в състав от 13 членове: 


ПРЕДСЕДАТЕЛ - Ирена Андреева – ГЕРБ


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Христо Якимов - БСП


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Корнелия Николова - ДПС


СЕКРЕТАР - Радина Милкова - ВОЛЯ


ЧЛЕНОВЕ: Мария Накова, Виктор Велчев, Полина Петкова-Иванова (представители на ГЕРБ), Цветана Банкова, Зоя Багелейска, Веселина Кръстева (представители на БСП), Пламен Китанов, Николай Николов (представители на Обединени патриоти) и Цветолюб Савов - Демократична България - Обединение


На въпроса на наш репортер - с какви амбиции поема председателството на Общинската избирателна комисия в Ботевград, Ирена Андреева отговори: „Да преминат изборите законно, да се спазват нормативните актове, да се организира и свърши цялата работа, която е необходима за избирането на общинските съветници и кметовете на общината и кметствата.“.


Ирена Андреева е от София, по професия е юрист. 


Да припомним, че БСП за България обжалва пред ВАС решението на ЦИК за състава на ОИК Ботевград. Съдът е заседавал в 10 часа днес. Очаква се решението на правораздавателния орган да бъде оповестено.