В периода от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. ще се преведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други. 
На 14 септември българските пожарникари и спасители честват своя професионален празник. Тази година дните от 9 до 13 септември са определени за “Седмица на пожарната безопасност”.
През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р. България датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
Акцентът на Седмицата за ПБ е поставен върху активизиране на контактите с гражданите и организациите за поставяне от тяхна страна на актуални въпроси по противопожарното осигуряване на обектите и населените места, както и за отправяне на предложения и сигнали, касаещи подобряване на организацията на работа и административно обслужване.
В тази връзка в Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Етрополе в рамките на Седмицата за ПБ ще се осъществят следните мероприятия:
- На 12.09.2019 г. ще се проведе Ден на отворените врати с демонстрации на възможностите на наличната ПП техника и разясняване на мерките за ПБ и защита при бедствия;
- На 19.09.2019г. от 10.00 часа ще се проиграе демонстративно учение и занятие за гасене на пожар и евакуация на деца от СУ “Христо Ясенов” – гр. Етрополе.(след предварително проведен разговор с Директора на училишето беше взето решение занятието да бъде проведено на 19.09.2019г. с цел по голяма ангажираност на персонал и ученици)
- На 13.09.2019г. от 14.00 часа ще се проведе среща с ветерани от ПБЗН;
- От 9-ти до 11.09.2019 г., се открива приемна за граждани и гости на общината в сградата на службата на адрес: гр. Етрополе, бул. “Руски” № 101 от 09.30 часа до 12.00 часа на 09, 10 и 11-ти септември. Телефон за връзка: 0720/6-22-22.