След поредица от мероприятия, днес беше последният ден от традиционната "Седмица на пожарната безопасност". И пак по традиция, пожарникарите бяха отново в СУ „Христо Ясенов”.
Разликата от минали години беше в това, че го нямаше импровизираното учение, с демонстрация на пожар, земетресение или друго природно бедствие. Със спасяване на пострадали ученици. Заради коронавируса, занятието на пожарникарския екип беше сведено до минимум.
В 9:00 часа сутринта в двора на училището дойде пожарната кола, но не да гаси пожари. Екипът, в състав: командир Станислав Стоянов, старши пожарникар Цветан Василев и водач на специализирания автомобил Илия Вешов се срещнаха с учениците от ІІ – ІV клас. Пак заради опазване здравето на децата, срещата беше по отделно с всеки клас.
Началникът на местната противопожарна служба главен инспектор инж. Ивайло Диков
запозна подробно учениците с работата на службата и на пожарникарите за опазване живота и имота на хората от общината.
Това занятие имаше напълно практически характер. Пред очите на учениците пожарникарите облякоха специализираното облекло, поставиха предпазните лицеви маски и въздушно-дихателните апарата. Интересно беше сравнението на техната екипировка с тази на героя Дарт Вейдър от поредицата „Междузвездни войни“.
Другото, което направи впечатление, че в хода на разясненията, началникът поставяше на учениците въпроси, на които отговаряха доста точно.
Със същите подробности, той запозна своите слушатели с оборудването на специализирания автомобил. С демонстрация на прилежащите агрегати и оборудване: пилона с двете лампи за осветяване на обекта при работа през нощта; построяване на линия; агрегата за подаване на вода за гасене; заради безопасността на учениците, не им беше показан на практика агрегата за работа със силно сплескани при произшествия автомобили и вадене на пострадали пътници.
Интересът на учениците пролича и от множеството въпроси, които задаваха по време на и след разказа на инж. Ивайло Диков.