Преди началото на днешното последно за този мандат заседание на ОбС, се състоя официалната церемония по откриване на обновената зала „Ботевград“, която се намира в сградата на общинската администрация. На събитието присъстваше цялото общинско ръководство, общински съветници, граждани. Както бе обявено предварително, тържеството започна с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Борис.


Преди няколко месеца, в изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общината, бе започнат ремонт и на зала „Ботевград“. Дейностите включваха поставянето на топлоизолация, подмяна на електроинсталацията, монтирането на нови осветителни тела, както и изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация.


За дооборудване на залата - подова конструкция и полагането на настилка, изграждането на озвучителна инсталация, система за гласуване, видеооборудване за визуализация и обзавеждане, бяха осигурени допълнително 140 000 лева от собствени приходи на Общината. Докладната за отпускане на средствата бе подкрепена с решение на местниия парламент.