Зала „Ботевград“ е част от административната сграда на Общината. Преди няколко месеца, в изпълнение на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Ботевград, бе започнат ремонт и на зала „Ботевград“. Дейностите включваха поставянето на топлоизолация, подмяна на електроинсталацията, монтирането на нови осветителни тела, както и изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация.


За цялостното завършване на обекта и обособяването на залата в място за провеждане на заседания на местния парламент, се налага да бъдат извършени още няколко дейности: направата на подова конструкция и полагането на настилка, изграждането на озвучителна инсталация, система за гласуване, видеооборудване за визуализация и обзавеждане на залата.


Необходимите средства за дооборудването на зала „Ботевград“ са в размер на 140 000 лева с включен ДДС.Докладната за отпускане на тази сума е внесена за гласуване в Общинския съвет.