Представени бяха възможностите за работа и кариерно развитие в компанията


На 17 септември в София за първи път се проведе Международна трудова борса, чрез използването на два подхода – борса на място и едновременно с това онлайн събитие. Организатор беше Агенцията по заетостта, като събитието се осъществява във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
На Европейския ден на труда, успоредно с онлайн събитието, на място бяха разположени повече от 30 щанда, на които над 60 представители на EURES мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария представиха свободните си работни места.
„България е привлекателно място за работа и вярвам, че с подобен формат можем да покажем свободни работни места, както тук, така и в други европейски страни, което дава възможност на много млади хора да изберат своето място за реализация”, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на форума.
Специален щанд по време на събитието имаше и „Елаците-Мед“, където г-жа Милена Христова, Директор „Човешки ресурси“ и г-жа Даниела Горанова, Ръководител “Набиране на персонал, обучения и квалификация“ представиха възможностите за кариерна реализация в едно от водещите дружества в минната индустрия на България.
„Устойчивото развитие на „Елаците-Мед“ АД е тясно свързано с кадровото обезпечаване и развитието на човешкия потенциал в дружеството. Ние   непрекъснато повишаваме квалификацията на нашите служители, като   провеждаме курсове за квалификация и преквалификация. Днес, на този форум, представяме възможностите за работа при нас, както и търсените от нас   специалисти с инженерно или средно техническо образование. Много често, обаче, търсенето се разминава с предлагането и ние прилагаме различни варианти за професионална подготовка на младите хора и им даваме различни възможности за придобиване на практически опит. Нашата компания успешно реализира различни инициативи за набиране на персонал чрез стажантските и практикантските си програми, които са чудесна възможност за натрупване на опит и за успешен старт в кариерното развитие на един млад човек. От 2 години участваме и в подкрепа на дуалното обучение, като един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа в реална производствена среда.“, каза г-жа Милена Христова по време на кариерния форум.
Международната трудова борса даде възможност на различни работодатели от 9 страни членки на ЕС да предложат над 1300 работни места. Посетителите имаха възможност да разгледат и предлаганите от българските работодатели свободни позиции, като те бяха в сферите на хотелиерството и ресторантьорството, туризма, леката и тежката индустрия, информационните и комуникационни технологии, селското стопанство, сезонната заетост, строителството и други. Следващият подобен форум е планиран през есента в Холандия.