На 25 септември /сряда/ ще бъде положена първа копка за подмяна на неподменената част от водопроводите в Литаково, Скравена и Новачене – общо 42 км. Това съобщи кметът Гавалюгов при разискване на докладната, с която поиска съгласието на Общинския съвет да подпише запис на заповед, без протест, за авансово финансиране на проекта, спечелен от общината по програмата за развитие на селските райони. Документът е необходима пред Фонд „Земеделие“ за отпускане на сумата от 2 910 995 лева, представляващи авансово плащане до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ, обясни той. 


Договорите със строителите са подписани през май месец, но съгласуването им, както и това на тръжната документация, с Държавен фонд „Земеделие“ е отнело време. Всъщност това е била последната пречка да се пристъпи в началото на строителния сезон към ефективни строително-ремонтни дейности, каза още Иван Гавалюгов по време на вчерашното заседание на местния парламент.  


„Надявам се една съществена част, не по-малка от 20% от обема на работа, да бъде извършена през настоящата година, тъй като на практика остават два месеца през които може да се извършват строителни дейности“, добави той. 


На вчерашната сесия бе взе още едно решение, свързано с подобряване на ВиК инфраструктурата. Съветниците дадоха съгласието си Община Ботевград да кандидатства пред Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проектни предложения за реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в Трудовец и Врачеш, като всяко е на обща стойност до 2 000 000 лева. Двете села не са били допустими по програмата за развитие на селските райони, тъй като са агломерации с население от 2 000 до 10 000 екв. жители. 


Към момента Община Ботевград е изготвила три инвестиционна проекта – за реконструкция на водопроводната система в селата Трудовец и Врачеш, за доизграждане на канализационна мрежа на Трудовец и за доизграждане на канализационна мрежа във Врачеш.