Днес бе положена първа копка за подмяната на неподменената част от водопроводите в Литаково, Скравена и Новачене. Събитието бе ознаменувано със скромна церемония в Новачене, на която присъстваха общинското ръководство, общински съветници, строители и жители на селото.


„В последните месеци доста често ни питаха: "Защо беше необходимо общинската В и К инфраструктура да премине под управление и стопанисване на „В и К“ ЕООД - София“?. Ето, днес даваме един от отговорите. Ако не беше се случило това, днес нямаше да имаме възможност да започнем тази подмяна на водопреносната мрежа в трите села.“ – каза Борис Борисов - изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград.


„Строителните дейности по проекта започнат от утре. Първо ще фрезоваме асфалта и от следващата седмица започваме изкопните дейности и подмяната на тръбите. Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, но се надявам, че ще се справим по-бързо.“ - каза при полагането на първата копка Велин Велев – собственик на фирмата-изпълнител на проекта - „Вера Строй“ ЕООД.


Общата дължина на водоснабдителната мрежа, която ще бъде подменена в трите села, е 42 километра. Финансирането се осъществява от Държавен фонд „Земеделие“ по проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на Община Ботевград“. Общата му стойност е 7 019 481.51 лв., в това число за: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 1 - 1 765 654.25 лв., Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково - Етап 2 - 1 464 356.03 лв., Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене - 1 955 455.12 лв., Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Етап II - 1 514 502.91 лв. и други разходи - 319 513.20 лв.